Privacyverklaring

Je leest op dit moment de privacyverklaring van SeeFeel. SeeFeel is een kledingmerk die zich inzet voor een schonere en inclusievere mode-industrie. Omdat wij een webshop hebben, zijn er situaties waarin jouw gegevens door SeeFeel verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door SeeFeel, neem dan gerust contact op.

Doel

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door SeeFeel. Deze worden hieronder toegelicht.

  • Het verzamelen van gegevens tijdens een bestelling in onze webshop. Hierbij gaat het om adres- en emailgegevens.
  • SeeFeel kan via e-mail nieuwsbrieven versturen. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
  • Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met SeeFeel via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om een emailadres zodat we, in het geval van een vraag, terug kunnen mailen naar het juiste adres.

Ontvangers

De gegevens die SeeFeel verzameld wordt alleen verwerkt en beheerd door SeeFeel zelf. Geen externe partijen krijgen de gegevens in handen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door SeeFeel, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  • De gegevens die we tijdens het bestel- en verzendproces verzamelen worden opgeslagen en bewaard tot de bestelling is afgerond.
  • Als je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, bewaren we jouw gegevens zolang je ingeschreven staat. Je kunt uitschrijven door een mail te sturen naar info@seefeel.nl.
  • Op het moment dat je contact opneemt met SeeFeel via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopie├źn gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door SeeFeel worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Rechten

01. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij SeeFeel vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met SeeFeel. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door SeeFeel.

03. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij SeeFeel opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient SeeFeel al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij SeeFeel vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat SeeFeel niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat SeeFeel jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@seefeel.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

Plichten

SeeFeel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van SeeFeel via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan SeeFeel de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met SeeFeel met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

SeeFeel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer SeeFeel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van SeeFeel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.

SeeFeel

info@seefeel.nl

Eigenaar: Rachel Lourens

Postadres: Brunelsingel 126, 6841KB, Arnhem

K.V.K. 76959961

Datum: 14-02-2013